กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
คิดว่าทำได้ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนที่คิดว่าทำไม่ได้
 
     
 
ฝันเศร้าชาวไพร
เขียนถึงเพื่อนผู้แสนไกลเคยใกล้ชิด ยังตรึงจิตใฝ่คนึงถึงจอมขวัญ นานเหลือเกินเหินห่างลาร้างกัน วอนสัมพันธ์ลูกไพรให้เหมือนเดิม
 

เขียนถึงเพื่อนผู้เคยใกล้ใครคนหนึ่ง

เคยลึกซึ้งพันผูกร่วมปลูกฝัน

แล้วกลับเมินเหินห่างร้างไกลกัน

ตัดสัมพันธ์คำสัญญามากลับกลาย

นับแรกเรียนศึกษาวนศาสตร์

เหมือนร่วมชาติปางก่อนย้อนจิตหมาย

เธอเอื้อเฟื้อเผื่อใจให้เพื่อนชาย

ก่อประกายไฟฝันอันสุนทร

ต่างเสริมสร้างกำลังใจใฝ่เรื่องเรียน

ก่อพากเพียรช่วยกันหมั่นติวสอน

งานแม้ยากมากมายหลายขั้นตอน

กลับบั่นทอนเป็นง่ายกลายผลดี

คราวฝึกงานกลางป่าสารพัด

เหนื่อยสาหัสอดทนจนถึงที่

ทั้งร่วมเรียงเคียงบ่าไหล่ได้คลุกคลี

เสริมไมตรีหมายมั่นผูกพันใจ

พร้อมช่วยกันงานคณะลาซีเนียร์

ประชุมเชียร์เชื่อมกระชับรับน้องใหม่

วิ่งประเพณีเต้นอินเดียนเวียนกองไฟ

หารายได้เกษตรแฟร์แม้ร้าวราน

แบ่งทุกข์สุขห่วงหาอาทรให้

สัญญาใจอิงแอบแนบประสาน

รอเรียนจบฤกษ์ดีพิธีการ

สร้างตำนานคู่ไพรให้ชื่นชม

หวังรุ่งโรจน์กลับเก้อเธอดับฝัน

ตัดสัมพันธ์หวานชื่นกลายขื่นขม

ต้องซึมเศร้าร้าวรวดปวดตรอมตรม

ทุกข์ระทมครวญคร่ำช้ำจาบัลย์

เขียนถึงเพื่อนผู้แสนไกลเคยใกล้ชิด

ยังตรึงจิตใฝ่คนึงถึงจอมขวัญ

นานเหลือเกินเหินห่างลาร้างกัน

วอนสัมพันธ์ลูกไพรให้เหมือนเดิม

                                                                                                              

                                                                                                             ครูนิด วน. 43

                                                                                                              


แรงดลใจ:

ไปเยี่ยมวนศาสตร์ครั้งใด เห็นบรรยากาศเก่าๆที่แม้หลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากก็ตาม ยังอดไม่ได้ที่ต้องคิดถึงอาจารย์ พี่ เพื่อน น้องและบุคลากรของคณะที่เคยมีประสบการณ์ร่วมกันในอดีต ช่วงปี พ.ศ. 2520-2524 แม้จะมีทั้งสุขและทุกข์ที่คละเคล้ากันไปตามสัจธรรม หากก็ยังมีความภูมิใจอยู่เสมอที่วนศาสตร์ได้ให้อะไรมากมาย จนเป็นผู้เป็นคนที่สร้างประโยชน์คืนแก่สังคมตามอัตภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสรรค์งานป่าไม้ในเส้นทางวิถีชีวิตของตนเอง

เชื่อว่าหลายคนคงมีความรู้สึกเช่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพราะเคยมีโอกาสสนทนากับบางคนที่เคยอยู่ในห้วงเวลาเดียวกัน บ้างอยากให้ย้อนเวลากลับไปเพื่อแก้ตัวในสิ่งผิดที่เคยกระทำลงไปอันก่อให้เกิดทุกข์กับทั้งตัวเองและผู้อื่น ซึ่งไม่มีทางเป็นจริงได้เหมือนอยากได้ผืนป่าคืนจากการสร้างเขื่อนบางแห่ง เราควรใช้บทเรียนจากทั้งความขมขื่นและสุขสันต์ในอดีต มาสร้างสรรค์ตัวเองให้มีคุณค่าต่อครอบครัว ป่าไม้และประเทศชาติตามศักยภาพด้วยความไม่ประมาทอย่างแท้จริง

 

 


Last updated: 2013-10-10 05:57:22


@ ฝันเศร้าชาวไพร
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ฝันเศร้าชาวไพร
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
979

Your IP-Address: 18.207.160.97/ Users: 
978