กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
อย่าให้งานต้องรอการตัดสินใจของเรา
 
     
 
ย่างก้าวเดิน....เนินพอกิน
จากดินแข็งหินทรายเนินไร้ค่า แล้งน้ำท่าน้ำฝนร้อนรนหลาย ไฟป่าโหมโถมซ้ำเผาทำลาย เปรียบทำเลทะเลทรายในสายตา
 

“เนินพอกิน”...กว่าจะเป็นเช่นวันนี้

เหนื่อยหลายปีที่บากบั่นเช้ายันค่ำ

หลายล้านหยดเหงื่อไคลไหลระกำ

ทนตรากตรำฟันฝ่าด้วยท้าทาย

จากดินแข็งหินทรายเนินไร้ค่า

แล้งน้ำท่าน้ำฝนร้อนรนหลาย

ไฟป่าโหมโถมซ้ำเผาทำลาย

เปรียบทำเลทะเลทรายในสายตา

หลากกิจกรรมน้อยใหญ่ใฝ่คิดค้น

สร้างผลิตผลจนพื้นที่มีคุณค่า

นวัตกรรมการวิจัยได้พัฒนา

เร่งค้นคว้าประยุกต์ไปใช้ถูกกาล

จุลินทรีย์พลิกฟื้นผืนแผ่นดิน

เน้นทำกินพืชอินทรีย์มีหลายด้าน

ไร้เคมีสารสังเคราะห์ก่อภัยพาล

เป็นอาหารร่างกายให้ปลอดภัย

สูตรน้ำหมักอนามัยใช้เกิดผล

ช่วยเหลือคนแทนหยูกยาประหยัดได้

แก่นตะวันยอว่านป่าสมุนไพร

ทั้งพลูคาวคลายโรคร้ายใจกายดี

พญาแร้งแรงลมไล่ใช้สูบน้ำ

จากที่ต่ำนำไหลขึ้นสู่พื้นที่

พลังงานทดแทนเสริมเพิ่มมากมี

ด้วยวิธีที่ทำง่ายให้พึ่งพา

รวบรวมพรรณพืชไว้อยู่หลายหลาก

ยิ่งหายากแปลกใหม่ใคร่เสาะหา

ผสมเพาะแพร่ขยายกลายพันธุ์มา

เพิ่มคุณค่าผู้สนใจปลูกใช้กัน

ป่าชุมชนคนปกปักรักษาไพร

ร่วมปลูกไม้ป้องไฟป่าภัยมหันต์

ภูเขาฟื้นงามชื่นตาค่าอนันต์

ก่อพืชพรรณของป่าเก็บหากิน

ส่งเสริมคนพึ่งตนเองเก่งคิดทำ

หมั่นเตือนย้ำอย่าละโมบโลภทรัพย์สิน

ยึดเศรษฐกิจพอเพียงเคียงชีวิน

สานพลังช่วยสร้างดิน-น้ำ-ลม-ไฟ

การขาดแคลนสิ่งใดใช่ปัญหา

ใช้ปัญญาคอยพินิจคิดแก้ไข

ด้วยความเพียรคุณธรรมมีน้ำใจ

คือหลักชัยหมายก้าวเดิน... “เนินพอกิน”

                                                                                                             

                                                                                                              ครูนิด วน. 43

                                                                                                               

 

 

แรงดลใจ:

“เนินพอกิน” คือนามของศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและกสิกรรมไร้สารพิษ ตั้งอยู่ที่ บ้านช่องไม้ลัด ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์จากการปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะยาสูบมาเป็นเวลานาน พื้นที่บางส่วนไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้จึงถูกปกคลุมด้วยหญ้าและพงหนามบางชนิด รวมทั้งในช่วงฤดูแล้งมักถูกคุกคามจากไฟป่าอีกด้วยทำให้ชาวบ้านบางส่วนอพยพไปหากินในพื้นที่อื่นที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่า

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมาทางชุมชนปฐมอโศกได้เริ่มเข้ามาพํฒนาพื้นที่ เพื่อมุ่งหวังให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเกษตรผสมผสาน โดยเน้นเกษตรอินทรีย์ควบคู่ไปกับการปรับวิถีชีวิตที่เหมาะสมในบางด้าน เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ชุมชนข้างเคียงและผู้สนใจทั่วไป จากการทุ่มเทการทำงานอย่างจริงจังและมุ่งมั่นของท่านสมณะเสียงศิล ชาตวโรและคณะแม้ว่าจะเผชิญกับความยากลำบากและอุปสรรคนานับประการเป็นเวลาหลายปี จนถึงวันนี้ผลงานหลายด้านรวมทั้งป่าชุมชนได้รับการยอบรับและมีผู้มาเยือนอย่างแพร่หลาย ซึ่ง “เนินพอกิน” ยินดีต้อนรับเสมอสำหรับผู้แสวงหาวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


 

 


Last updated: 2013-03-16 17:24:57


@ ย่างก้าวเดิน....เนินพอกิน
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ย่างก้าวเดิน....เนินพอกิน
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,839

Your IP-Address: 35.172.230.154/ Users: 
1,838