จะทำอะไรให้สำเร็จ ต้องคิดว่าจะสำเร็จก่อน
 
     
 
SOTUS วนศาสตร์
ฝากรุ่นน้องสืบทอดไปให้ยืนหยัด ยึด SOTUS ก้าวเดินไปใช้ถูกที่ เพียงเข้าใจให้สัมพันธ์ตรงกันดี เป้าหมายมีหมู่คณะเพื่อป่าไพร
 

วนศาสตร์พงศ์เผ่าเราเคร่งครัด

ใช้ SOTUS รวมอยู่หมู่น้องพี่

กาลเวลาเคลื่อนคล้อยเกือบร้อยปี

ยังเป็นที่ยึดมั่นสานสืบมา

Spirit รวยน้ำใจให้คณะ

เสียสละเพื่อส่วนรวมร่วมอาสา

ช่วยเหลือกันผองหมู่เราชาวพนา

จิตหาญกล้าก่อเกื้อเพื่อสังคม

Orderระเบียบดีมีวินัย

ทำด้วยใจในสิ่งงามความหมาะสม

ถือระบบด้วยเหตุผลคนชื่นชม

เลิกนิยมเมามัวหลงตัวเอง

Tradition ประเพณีที่ดีงาม

ยึดถือตามแต่ปรับใช้ให้เหมาะเหม็ง

ร่วมมือกันสืบทอดไปไม่กลัวเกรง

ใครอวดเก่งกล้าทำลายหมายราวี

Unity กลมเกลียวหนึ่งเดียวไว้

ประสานใจเพื่อนพ้องทั้งน้องพี่

วนศาสตร์เราจงรักแสนภักดี

วิญญาณมีหล่อหลอมให้ไพรพนา

Seniority เคารพผู้อาวุโส

ที่อักโขด้วยความดีมีคุณค่า

ทั้งอาจารย์รุ่นพี่มีศรัทธา

จิตอาสาน่าชื่นชมอุดมการณ์

สังคมเหล่าชาวคณะวนศาสตร์

ดุจเครือญาติสายสัมพันธ์มั่นประสาน

กิจกรรมเชื่อมใจเราสืบยาวนาน

หวังเบ่งบานโดดเด่นเป็นร้อยปี

ฝากรุ่นน้องสืบทอดไปให้ยืนหยัด

ยึด SOTUS ก้าวเดินไปใช้ถูกที่

เพียงเข้าใจให้สัมพันธ์ตรงกันดี

เป้าหมายมีหมู่คณะเพื่อป่าไพร

 

ครูนิด วน. 43

 

 

 

แรงดลใจ:

 

 

 

 

ระบบ SOTUS มักถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางเสียหายจากผู้ไม่เคยมีประสบการณ์หรือจากผู้ที่ขาดความเข้าใจต่อระบบทั้งหมดอย่างแท้จริง ในภาพรวมของระบบนี้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งทั้งต่อตัวเอง  สังคมและส่วนรวม    

ถ้ารู้จักการปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้ง 5 คำที่ย่อมาเป็น SOTUS  คือ Spirit Order Tradition Unityและ Seniority    ล้วนมีความหมายที่ลึกซึ้งของตัวเอง ผู้นำไปใช้ต้องทำความเข้าใจ และร่วมมือกันในการดำเนินงานด้วยความจริงใจอย่างแท้จริง  ซึ่งสังคมชาววนศาสตร์มีประสบการณ์และสืบทอดต่อกันมาอย่างช้านานโดยที่มีการปรับกิจกรรมบางด้านอยู่บ้าง แต่คงไว้ในกิจกรรมหลักเช่นการรับน้องใหม่ การวิ่งประเพณี การเต้นอินเดียน ที่เชื่อมโยงสายสัมพันธ์กันสืบมา

 

 


Last updated: 2013-02-28 22:21:32


@ SOTUS วนศาสตร์
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ SOTUS วนศาสตร์
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,533

Your IP-Address: 18.207.160.97/ Users: 
1,532