ทำธุรกิจต้องคุ้มค่า ช่วยคนไม่ต้องคิดเรื่องคุ้ม
 
     
 
วิถียี่สาร ตำนานโกงกาง
นั่งศาลาริมคลองหมองหม่นแท้ ครั้งพ่อแม่พี่น้องครองสุขสันต์ บ้านพลุกพล่านหลานลูก แสนผูกพัน กลับถึงวันเหลือพี่สาว เหงาคนเดียว
 

 

กลับบ้านเกิดถิ่นเก่าคราววันก่อน

ใจอาวรณ์อดีตมีบ้าน“ยี่สาร”

หลายสิ่งเตือนหลับตาเห็นเป็นตำนาน

ประสบการณ์ผ่านไปจำได้ดี

สิบห้าค่ำกลางเดือนอ้ายได้จดจาร

คนหมู่บ้านสุขสันต์กันเต็มที่

เที่ยวงาน “วัดเขายี่สาร”ประจำปี

มีดนตรีลิเกหนังเหมือนครั้งเก่า

กราบ “พ่อปู่”พระในถ้ำโบสถ์วิหาร

ปิดทองฐานรอยพระบาทที่บนเขา

ไหว้พ่อ“ร้าย-กลอย-น้อม-ผิน” พระถิ่นเรา

อัฐิเถ้าเหล่าปวงญาติที่ศรัทธา

อาคารเรียนเมื่อครั้งย่าสร้างไว้

รื้อทำใหม่ใช้ทรงเดิมเพิ่มคุณค่า

สิ่งแวดล้อมโรงเรียนเพียรพัฒนา

ได้ร่วมทุนหนุนสร้างพระพาชื่นใจ

พบเจอญาติพี่น้องผองชาวบ้าน

ห่างเหินนานหลายคนดูเป็นผู้ใหญ่

ได้ข่าวว่าบางคนพรากจากโลกไป

ส่วนคนใหม่เด็กวัยรุ่นไม่คุ้นกัน

นั่งศาลาริมคลองหมองหม่นแท้

ครั้งพ่อแม่พี่น้องครองสุขสันต์

บ้านพลุกพล่านหลานลูกแสนผูกพัน

กลับถึงวันเหลือพี่สาวเหงาคนเดียว

ป่าโกงกางเคยโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

ไม่นานนักคงหมดไปใจห่อเหี่ยว

ถูกนายทุนกว้านซื้อไปมากมายเทียว

เกรงลดเลี้ยวทำโรงงานหมู่บ้านยับ

โอ้คลองเอ๋ยเคยเอื้อเจือจานให้

ทั้งอาบใช้กุ้งปูปลาได้หาจับ

เคียงวิถีคู่ชาวบ้านมานานนับ

อาจกลายกลับอับเฉาเน่าเสียไป

ได้กลิ่นควันเปรี้ยวฉุนเคยคุ้นอยู่

ลมหวนพรูพัดจากเตาที่เผาไม้

มองโรงถ่านทึมเทาพาเศร้าใจ

สุดอาลัยหมดโกงกางต้องร้างลา

กราบ “พ่อปู่”ซ่อนน้ำตาลา“ยี่สาร”

อธิษฐานท่านปกปักช่วยรักษา

ผืนแผ่นดินบรรพบุรุษสุดบูชา

เป็นดงป่าไม้โกงกางเหมือนครั้งเดิม

 

ครูนิด วน. 43

1 ม.ค.56

 

 

 

แรงดลใจ: “ยี่สาร” เป็นหมู่บ้านในท้องที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีประวัติศาสตร์การก่อตั้งยาวนาน แต่เดิมชาวบ้านมีวิถีชีวิตแบบสังคมชนบทไทย ที่เรียบง่าย ใกล้ชิดสนิทสนมกัน ล้วนเคารพนับถือ “หลวงพ่อปู่” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกัน มีการจัดงานสมโภชประจำทุกปีในช่วงวันพระกลางเดือนอ้ายมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่คนยี่สารซึ่งไปประกอบอาชีพและอยู่อาศัยในท้องถิ่นอื่นต้องขวนขวายต่อการกลับมานมัสการ“หลวงพ่อปู่”ร่วมกัน ตลอดจนถือเป็นโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องไปในตัวอีกด้วย


อาชีพดั้งเดิมของชุมชนคือทำการปลูกป่าไม้โกงกางในพื้นที่กรรมสิทธิเพื่อเผาทำถ่านขายซึ่งตกทอดมากว่า 100 ปี ต่อมาค่อย ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปทำอย่างอื่นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งมีนายทุนเข้ามากว้านซื้อที่ดินจำนวนมาก จนน่าวิตกว่าหากเปลี่ยนแปลงไปทำโรงงานอุตสาหกรรมบางอย่างจะสร้างผลกระทบทางลบต่อวิถีชีวิตของหมู่บ้านอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง และไม่สามารถหวนกลับคืนไปเป็นเช่นในอดีตที่มีความสงบท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งและความเขียวขจีของป่าโกงกาง

 

 


Last updated: 2013-01-01 14:54:27


@ วิถียี่สาร ตำนานโกงกาง
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ วิถียี่สาร ตำนานโกงกาง
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
958

Your IP-Address: 44.201.94.72/ Users: 
957