กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายาม และอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้น
 
     
 
“ดุสิตา”หญ้ากลางไพร
เกิดเป็น “ดุสิตา” แค่ต้นหญ้ากลางป่าไพร ต่ำต้อยแต่ภูมิใจ สร้างคุณได้ให้แผ่นดิน
 

เกิดมามีบุญน้อย

แสนต่ำต้อยแค่ต้นหญ้า

บ้างเหยียบย่ำร่ำมา

“ดุสิตา”คุณค่าล้น

ม่วงดอกเข้มดุจฝัน

แต้มสีสันอันเศร้าหม่น

เฉกช้ำกล้ำกลืนทน

งามน่ายลประโลมใจ

ลำต้นมากล้นค่า

ตำรับยาสมุนไพร

กินอยู่รู้เก็บใช้

คลายเจ็บไข้เลือดลมดี

ใบเรียวเขียวนวลอ่อน

พลิ้วไหวอ้อนลมพัดวี

เพียงแฝงแกร่งฤทธี

ทำหน้าที่จับแมลง

รากเหยียดหยั่งลงลึก

ช่วยผนึกความเข้มแข็ง

น้ำไหลลดรุนแรง

ทั้งเติมแต่งดินสมบูรณ์

หมุนเวียนธาตุอาหาร

พลังงานพานเพิ่มพูน

สัตว์ป่าสิ้นอาดูร

ได้เกื้อกูลแหล่งหากิน

ส่งเสริมนิเวศดี

ช่วยพงพีมิสูญสิ้น

เอื้อไฟ-ลม-น้ำ-ดิน

เสริมชีวินท้องถิ่นไป

เกิดเป็น “ดุสิตา”

แค่ต้นหญ้ากลางป่าไพร

ต่ำต้อยแต่ภูมิใจ

สร้างคุณได้ให้แผ่นดิน

                                                                                                             

                                                                                                              ครูนิด วน. 43

                                                                                                              13 ธ.ค. 55 

 


Last updated: 2012-12-22 11:12:46


@ “ดุสิตา”หญ้ากลางไพร
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ “ดุสิตา”หญ้ากลางไพร
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,054

Your IP-Address: 3.237.29.69/ Users: 
1,053