กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะต้องรู้จักกำหนดภาพลักษณ์ของตนเองเข้าใจบทบาทและวางท่าที ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์
 
     
 
ศาสตราจารย์ “หลวงพ่อโต”
คุณธรรมจริยธรรมนำใจมั่น ไม่แปรผันแจ้งประจักษ์คนหลากหลาย เหมือนขุนเขาทะมึนค้ำเกียรติกำจาย จนสุดท้ายวินาทีเพลงชีวิต
 

“ ศ.ดร.อำนวย คอวนิช”

ท่านเป็นศิษย์วนศาสตร์รุ่นที่สาม

งานป่าไม้สร้างคุณล้ำความดีงาม

จนเลื่องนามลือกระฉ่อนขจรไกล

ครั้งเป็นผู้อำนวยการงานเลิศล้ำ

สร้าง“องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้”

เหล่าลูกน้องซึ้งพระคุณอบอุ่นใจ

“หลวงพ่อโต”สมญาให้เปรียบคล้ายญาติ

เป็นอาจารย์ใจการุณย์ทรงคุณค่า

ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีกทั้งที่สุโขทัยธรรมาธิราช

ล้วนประกาศเทิดขวัญกันสืบมา

งานหมู่บ้านป่าไม้ได้คิดทำ

นวัตกรรมเชิงรุกการปลูกป่า

เน้นไม้สักกระยาเลยงอกเงยพา

เพิ่มคุณค่าศักดิ์ศรีคนชนบทไทย

การชักลากท่อนซุงมุ่งพากเพียร

ตั้งโรงเรียนฝึกหัดช้างที่ปางไม้

หลากกิจกรรมงานหนักมากเกินไป

ช้างช่วยได้ฉลาดล้ำทำแทนคน

ผลิตภัณฑ์เนื้อไม้ได้บูรณาการ

เตาเผาถ่านการตบแต่งแหล่งผลิตผล

อัดประสานแปรรูปไม้ใช้เลื่อยยนต์

เครื่องจักรกลประยุกต์เสริมเพิ่มราคา

ตั้งกองทุนจุนเจือสวัสดิการ

พนักงานใหญ่น้อยพลอยก้าวหน้า

มีเงินออมที่ดินบ้านสืบนานมา

ต่างพึ่งพามากล้นจนปัจจุบัน

ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคน

ประสบผลการเรียนมีตามที่ฝัน

เจือจานทุนวัสดุครุภัณฑ์

จึงสร้างสรรค์เพิ่มคุณค่ามาเนิ่นนาน

ช่วยเหลือญาติพี่น้องให้ครองสุข

ขจัดทุกข์โพยภัยหลายสถาน

มีอาชีพที่คิดชอบประกอบการ

นำลูกหลานเหลนลื้อคนลือชา

เก่งภาษาเชี่ยวชาญใช้ไทยอังกฤษ

เป็นนักคิดนักเขียนเพียรศึกษา

หลากหลายรสบทความแต่งตำรา

ทั้งเรื่องป่าประสบการณ์ผ่านมากมาย

คุณธรรมจริยธรรมนำใจมั่น

ไม่แปรผันแจ้งประจักษ์คนหลากหลาย

เหมือนขุนเขาทมึนค้ำเกียรติกำจาย

จนสุดท้ายวินาทีเพลงชีวิต

ปีสามแปดสิบสี่มกร์ลาโลกลับ

ยังประทับคุณความดีที่ดวงจิต

“หลวงพ่อโต” “อำนวย คอวนิช”

ครองใจศิษย์ผู้คนไว้ไปตราบนาน


Last updated: 2012-10-16 22:21:00


@ ศาสตราจารย์ “หลวงพ่อโต”
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ศาสตราจารย์ “หลวงพ่อโต”
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,366

Your IP-Address: 35.172.230.154/ Users: 
1,365