คนคิดบวกมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนคิดลบ
 
     
 
ชีวิต"วนกร"
สัมผัสกับพี่ เพื่อนและน้องชาวป่าไม้หลายคน ให้เข้าใจถึง ...ชีวิต"วนกร"... ที่อยู่ในสภาพปิดทองหลังพระกันอย่างยาวนาน และคงอีกนาน...
 

ชีวิต"วนกร"

.มีถิ่นฐานบ้านไกลอยู่ชายป่า
ที่อาศัยได้พึ่งพามาแต่ไหน
ทั้งทางตรงทางอ้อมพรั่งพร้อมไป
จากพงไพรเปรียบสินทรัพย์นับคณา

.พาผูกพันมั่นไว้ไม่แปรเปลี่ยน
จึงมุ่งเรียนป่าไม้ใฝ่ศึกษา
หลังจบแล้วเข้าทำงานกาลต่อมา
สมใจจินต์ถวิลหา"วนกร"

.หลายอาชีพทำลายป่ามาแต่ไหน
พื้นที่น้อยเสื่อมถอยไปให้เดือดร้อน
จึงมุ่งมั่นสรรค์สร้างไพรใจอาวรณ์
ไร้อาทรอุปสรรคแสนมากมี

.ถึงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยนักสักเพียงไหน
เคียงบ่าไหลเพื่อนร่วมงานกันเต็มที่
ต่อสู้มารผลาญพงไพรหลายท่าที
ไม่นานปีป่าคงฟื้นคืนกลับมา

.แม้เงินเดือนค่าตอบแทนแสนน้อยนิด
พร้อมอุทิศกายใจให้ตามใฝ่หา
ใช้ชีวิตแบบพอเพียงเคียงกายา
มุ่งฟันฝ่าอุตส่าห์ไปหมายสร้างงาน

.ยึดซื่อสัตย์สุจริตจิตตั้งไว้
เรื่องโลภมากอยากได้ไม่อาจหาญ
เกลียดฉ้อราษฎร์บังหลวงในดวงมาน
ไม่หน้าด้านทำผิดไปอายใจตน

.แม้หลายปีผันไปไม่เคยเปลี่ยน
ยังวนเวียนหวังรักษ์ไพรให้เกิดผล
คอยเจียมตัวเจียมใจไปใฝ่อดทน
มารผจญไร้สนใจมั่นในธรรม

.มีมากคนล้นคุณค่า"วนกร"
ที่สร้างพรเพื่อพงไพรคอยใฝ่ย้ำ
วอนสังคมอย่าเหมาด่าว่าระยำ
สร้างระกำคนทำงานเพื่อบ้านเมือง

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.com ก.พ. 67
หมายเหตุ ขอบพระคุณเจ้าของภาพประกอบ

แรงดลใจ: จากประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านป่าไม้มากว่า 40 ปี ที่ได้ออกสัมผัสพื้นที่ป่าไม้หลายแห่งทั้งป่าธรรมชาติและป่าปลูกในทุกจังหวัด ซึ่งได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลตลอดจนการประจักษ์ในผลงานจากการทุ่มเททำงานของพี่ เพื่อน และน้องชาว"วนกร" หลายคน ทำให้กล้าฟันธงได้เลยว่า ในวงการป่าไม้เรายังมีคนดีที่มีอุดมการณ์และตั้งใจทำงานอยู่เป็นจำนวนมากในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งหวังในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์หรือมีสภาพที่ดีขึ้น อันจะเอื้ออำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้สังคมอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับความจริงที่พื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด ทั้งนี้ส่วนใหญ่มาจากการที่คนในแทบทุกวงการและทุกระดับของสังคมไทย ต่างมุ่งหวังหาประโยชน์จากป่าไม้ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกถือครองพื้นที่ป่า และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไปดำเนินกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่บางรายมีอำนาจและอิทธิพลในระดับสูง ทำให้ชาวป่าไม้หลายคนต้องยอมใส่เกียร์ว่างในบางครั้งอย่างน่าเห็นใจ เพื่อความอยู่รอดและความปลอดภัยของตัวเอง และหลีกเลี่ยงความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นต่อครอบครัว

การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ย่อมส่งผลกระทบทางลบในด้านต่างๆต่อสังคมอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง ทำให้ชาวปาไม้ต้องตกเป็นจำเลยต่อความคิดของบางคนไปโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงชาว"วนกร"ที่ทุ่มเทใจและกายทำงานเพื่อป่าไม้ไปด้วย ทั้งที่กลุ่มคนเหล่านี้ไม่เคยบกพร่องต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่มี ซึ่งนับว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสังคม โดยถูกมองในด้านลบแทนที่สังคมควรให้รางวัลหรือสิ่งตอบแทนด้วยซ้ำไป จึงน่าถึงเวลาแล้วที่ชาวป่าไม้ควรเชิดชู"วนกร"ที่มีผลงานในรูปแบบต่าง"ให้สังคมได้รับรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่"ปิดทองหลังพระ"ในพื้นที่


Last updated: 2024-02-22 18:53:40


@ ชีวิต"วนกร"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ชีวิต"วนกร"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
128

Your IP-Address: 3.230.143.213/ Users: 
127