จงมองผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถอยู่เสมอจงหาความสามารถของเขาให้พบ
 
     
 
คือรางวัล ขวัญ"ร.ว."
อีกครั้งกับความภาคภูมิใจในชีวิตการทำงานเพื่อป่าไม้ ...คือรางวัล ขวัญ"ร.ว."... ที่สมาคมศิษย์เก่าราชาธิวาส คัดเลือกให้เป็นนักเรียนเก่าดีเด่น โรงเรียนวัดราชาธิวาส ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดงานมอบรางวัลในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567...
 

คือรางวัล ขวัญ"ร.ว."

."สมาคมนักเรียนเก่าราชาธิวาส"
ออกประกาศศิษย์ดีเด่นเป็นเกียรติศรี
โรงเรียนคราครบร้อยยี่สิบเอ็ดปี
ปลื้มล้นปรี่หนึ่งในยี่สิบห้าคน

.รับโล่กัลปพฤกษ์ทองของรางวัล
ด้วยเป็น"ข้าราชการ"สรรค์งานล้น
นานเกินกว่าสี่สิบปีที่อดทน
หวังเกิดผลคุณค่าเพื่อป่าไพร

.จบ ร.ว.ชั้น ม.ปลายใฝ่พากเพียร
มุ่งเล่าเรียนวิชาการด้านป่าไม้
ปริญญาตรี-โท-เอกอเนกไป
เพิ่มความรู้ดูงานในหลายประเทศ

.เป็นป่าไม้รักษ์พงไพรหมายเต็มที่
เหนื่อยมากมีมิหวั่นภัยหลายถิ่นเขต
ทั้งปลูกสร้างบำรุงป่าพาสมเจตน์
ป่าชุมชนผลนิเวศก่องเก็จตา

.ย้ายงานมา มสธ.ถ่อเรือจ้าง
ทุ่มพลังสร้างศิษย์ให้ใฝ่ศึกษา
มีความรู้คู่คุณธรรมนำพนา
เสริมคุณค่าสังคมไทยได้จำเริญ

.รับใช้งานพระราชดำริมีใจห่วง
งานราษฎร์หลวงพ่วงชุมชนคนสรรเสริญ
การวิจัยวิชาการหมั่นเหลือเกิน
พร้อมก้าวเดินด้วยกายใจให้วนา

."สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ"นั้น
คอยยึดมั่นมาแต่ครั้งยังศึกษา
ฐานความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวา
"วัดราชาธิวาส"ให้ซึ้งใจรัก

.ขอบพระคุณ"สมาคมฯ"ชื่นชมยิ่ง
สะท้อนสิ่งทุ่มทำไปให้ประจักษ์
มอบรางวัลอันยิ่งใหญ่ปลื้มใจนัก
ขอตระหนักศักดิ์ศรีไว้ไม่ลืมเลือน

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
ร.ว.11833   วัดราชา 69

แรงดลใจ: เข้าเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส ช่วงปี 2518-2519 โดยนับเป็นรุ่นที่ 69 เลขประจำตัวนักเรียน คือ ร.ว.11833 เรียนอยู่ห้อง 407-507 โดยมีคุณครูประจำชั้น ได้แก่ อาจารยสุนันท์ วัฒนนุศิษย์ และอาจารย์สุรางค์ จุลภาค (ถึงแก่กรรม) ตามลำดับ ซึ่งทั้ง 2 ท่าน ให้ความเมตตา เอาใจใส่ และเป็นกันเองมาก แม้พวกเรานักเรียนชายเกือบ 40 คน (ขณะนั้นยังเป็นโรงเรียนชาย) ซึ่งส่วนใหญ่มีความห้าวหาญมาก ต่างทั้งเกรงกลัวและให้ความเคารพนับถืออาจารย์กันมาก เพราะใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในหลายด้าน ที่สามารปราบพวกเราจนอยู่หมัด

ยังจำได้ว่าช่วงที่เรียน 2 ปี พวกเราในชั้นเรียนต่างค่อนข้างมีความสนิทสนมกันมากพอควร โดยนอกจากการเรียนร่วมกันแล้ว ยังได้ทำกิจกรรมในหลายด้านด้วยกัน ทั้งการเล่นบอล(สนามเล็ก) แข่งเตะตะกร้อ เล่นหมากรุก-หมากฮอส ในโรงเรียน และการเล่นฟุตบอลในสนามท่าวาสุกรี รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่แต่ละกลุ่มย่อยมีความชอบเหมือนกัน ที่สนิทสนมกันมาก ก็พากันไปเยี่ยมเยียนบ้านเกิดที่ต่างจังหวัด โดยที่ในห้องเรียนมีน้อยคนที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ส่วนตัวได้เคยพาเพื่อนหลายคนไปเที่ยวบ้านเกิดที่ยี่สาร อัมพวา สมุทรสงครามด้วย

หลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พวกเราก็แยกย้ายไปเรียนต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ซึ่งก็มีพบปะกันบ้างแต่ก็ไม่บ่อยนัก เพราะสมัยนั้นการติดต่อสื่อสารค่อนข้างมีข้อจำกัด ประกอบกับต่างต้องทุ่มเทให้กับการเรียนและการทำงานในโอกาสต่อมา แต่พวกเราต่างก็ภูมิใจเสมอที่ได้มีโอกาสเป็นลูกราชา เพราะอาจารย์ในสมัยนั้นค่อนข้างทุ่มเทในด้านการเรียนการสอนหนังสือ รวมทั้งการเพาะบ่มคุณธรรม-จริยธรรม

ให้กับบรรดาลูกศิษย์ จนกล้ายืนยันกับสังคมอยู่เสมอว่าที่ได้ดีในชีวิตนั้น ส่วนหนึ่งก็เป็นผลพวงมาจาก ร.ว.นั่นเอง

ขอขอบพระคุณสมาคมนักเรียนเก่าราชาธิวาส โดยว่าที่ ร้อยตรีสมเกียรติ กุลสุขทวีเลิศ นายกสมาคมฯ ได้ออกประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2566 คัดเลือกให้เป็นนักเรียนเก่าดีเด่น โรงเรียนวัดราชาธิวาส ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมกับศิษย์เก่าอีก 24 คน ในประเภทข้าราชการ ซึ่งกำหนดจัดงานมอบรางวัลในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นับว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากได้ทุ่มเททำงานเพื่อป่าไม้มากว่า 40 ปี โดยที่เคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะวนศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อปี 2561 และ2567 ตามลำดับมาแล้ว


Last updated: 2024-02-22 18:50:18


@ คือรางวัล ขวัญ"ร.ว."
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ คือรางวัล ขวัญ"ร.ว."
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
74

Your IP-Address: 3.230.143.213/ Users: 
73