ใครทำดีให้ตนต้องจำ ทำดีให้คนอื่นต้องลืม
 
     
 
"คุณค่าป่าชายเลน"
10 พฤษภาคม เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ ขอร่วมรณรงค์ให้ทุกคนตระหนัก ..."คุณค่าป่าชายเลน"... เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สืบนานไป...
 

•เหยียดรากโก่งกางเป็นเช่นร่างแห
กระจายแผ่โผล่พื้นขึ้นขวางกั้น
ดักตะกอนจมฝังทั้งค้ำยัน
ช่วยป้องกันชายฝั่งพังทลาย

•แตกกิ่งก้านใบเด่นเป็นทรงพุ่ม
เขียวชะอุ่มสูงต่ำความหลากหลาย
หมู่พืชพรรณแน่นเคียงชิดเรียงราย
จึงกระจายผ่อนแรงแห่งคลื่นลม

•แหล่งผลิตหมุนพาธาตุอาหาร
พลังงานมากมายหมายสะสม
ถิ่นนิเวศหรรษาน่าภิรมย์
สัตว์ได้พึ่งพึงอุดมสมบูรณ์ดี

•ลดมลพิษแก้ปัญหาฟอกอากาศ
เพิ่มเติมก๊าซออกซิเจนเป็นหน้าที่
ตรึงคาร์บอนถมทับนับหมื่นปี
วิกฤติมีความร้อนโลกผ่อนคลาย

•สร้างถิ่นที่ทิวทัศน์ชวนเที่ยวท่อง
เชื่อมครรลองคลองทะเลเร่ร่อนหมาย
โยงชายฝั่งวัฒนธรรมพากำจาย
จึงมากมายรายได้ให้สังคม

•สิ่งสำคัญแสนดีวิเศษสุด
เอื้อมนุษย์ผ่อนทุกข์พาสุขสม
ปัจจัยสี่เจือจานให้ได้ชื่นชม
ชนรื่นรมย์พึ่งพาสถาพร

•อีกประโยชน์นานาสารพัด
ที่ยืนหยัดยื่นให้ไม่หยุดหย่อน
หากล้างผลาญลาญไปไร้อาทร
จะลำเค็ญเป็นไฟฟอนแสนร้อนรน

•จึงวิงวอนรวมใจให้พร้อมพรัก
แจ้งประจักษ์ล้ำค่าพาเกิดผล
มุ่งเผยแพร่เกิดแหนหวงสู่ปวงชน
เพื่อทุกคนร่วมรักษา...ป่าชายเลน

•ครูนิด วน.43(ชมรมสีเสียดแก่น)
28 มกราคม 2558

แรงดลใจ:

บางสิ่งบางอย่างที่แสนมีคุณค่าและสร้างประโยชน์มากมายให้กับทุกคนรวมถึงป่าไม้แต่ถูกมองข้ามไป ด้วยเหตุที่มีกิเลสในใจคนอย่างมากมายหรืออาจไม่ซาบซึ้งถึงความสำคัญที่ได้เจือจานให้ กับทั้งยิ่งน่าช้ำใจเป็นอย่างยิ่งที่ถูกบางคนเหยียบย่ำทำลาย โดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่มีอำนาจวาสนาหรืออุดมด้วยเงินทุนอย่างไม่ยำเกรงต่อกฎระเบียบของบ้านเมือง ด้วยเหตุมาจากการโลภโมโทสันจนหน้ามืดตามัวหรือความอยากได้ใคร่มี ไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมที่จะตามสนองทั้งในชาตินี้และชาติหน้า รวมทั้งมหันตภัยที่จะเกิดแก่ตัวเองหรือบรรดาลูกหลานอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง โดยที่นับวันมีแต่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะทั้งในชุมชน ประเทศและภูมิภาคต่างๆของโลก

เคยสัมผัสอย่างมากมายกับผู้คนในทุกภาคของประเทศ พอสรุปได้ว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างป่าบกและป่าชายเลนในด้านของการถูกบุกรุกทำลายเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆตามเหตุผลของมนุษย์แต่ละคนที่จะกล่าวอ้างกันไป มีที่น่าเห็นใจบ้างแต่ก็ไม่มากนัก ส่วนใหญ่ฟังดูแล้วน่าสมเพชเวทนามากกว่า ซ้ำร้ายบางคนหรือนายทุนแสวงหาที่ดินที่ผิดกฎหมายโดยไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามีที่ดินอยู่ที่ไหน เพียงแต่มีนายหน้าที่ดูแลแทนเท่านั้น สำหรับพื้นที่ป่าชายเลนของเราเหลืออยู่ประมาณ 1.5 ล้านไร่เท่านั้น โดยถูกเปลี่ยนสภาพไปแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ล้านไร่ ทั้งที่ป่าชายเลนมีความสำคัญต่อชุมชนและประเทศชาติอย่างมากมาย จึงต้องร่วมมือกันจากทุกฝ่ายเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้มากที่เท่าที่จะทำได้

ป่าชายเลนในประเทศไทยยังโชคดีที่มีนักวิชาการป่าไม้หลายท่านเห็นคุณค่า กับทั้งให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ไว้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ที่อุทิศตัวทุ่มเทศึกษาทางด้านระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยเริ่มทำการศึกษาป่าชายเลนท้องที่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 เพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แล้วหลังจากนั้นท่านก็คลุกคลีในวงการป่าชายเลนมาโดยตลอดทั้งในระดับท้องถิ่นภูมิภาคและนานาชาติ ซึ่งได้สร้างผลงานและคุณูปการอย่างมากมาย โดยเฉพาะการสร้างลูกศิษย์สืบทอดเจตนารมย์มาอย่างต่อเนื่อง ผลงานสำคัญล่าสุดคือการผลักดันให้มีการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติ ร.9 ที่จันทบุรี ทั้งยังให้ความกระจ่างในการกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ ที่พอสรุปได้ดังนี้...

เนื่องจากเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีแรกนาขวัญหว่านข้าว บริเวณสวนจิตรลดา ได้ทรงมีพระราชดำรัสใที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรกความว่า “...ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทย แต่ปัจจุบันป่าชายเลนของไทยเรากำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายลงไปโดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ ป่าชายเลนที่แปลกขยายพันธุ์ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยระบบน้ำขึ้นลงในการเติบโตด้วย จึงขอให้ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง คือ กรมป่าไม้ กรมประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์ ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์โกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป...”


Last updated: 2024-01-30 18:02:34


@ "คุณค่าป่าชายเลน"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ "คุณค่าป่าชายเลน"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
65

Your IP-Address: 3.230.143.213/ Users: 
64