กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
ทำธุรกิจต้องคุ้มค่า ช่วยคนไม่ต้องคิดเรื่องคุ้ม
 
     
 
ชุ่มน้ำ ฉ่ำใจ
ล้มลุกคลุกคลานหาญสู้ เรียนรู้เท็จจริงยิ่งใหญ่ แม้ร้อนหนาวฝนทนไป เพียงให้ชุ่มน้ำฉ่ำตา
 

ชุ่มน้ำ ฉ่ำชื้น ชื่นนัก

พร้อมพรัก ด้วยจิต อาสา

ตะวันออก ใต้-กลาง ต่างมา

พึ่งพา เกื้อกูล อุ่นทรวง

คืนวัน ผันผ่าน นานเนิ่น

เคียงเดิน ฝันใฝ่ ใหญ่หลวง

เสริมค่า ชายฝั่ง ทั้งปวง

หนักหน่วง ตอกย้ำ ทำไป

ด้วยงาน เอื้อเฟื้อ เกื้อหนุน

ค้ำจุน อาชีพ รายได้

ส่งเสริม เติมแต่ง แรงใจ

หวังให้ ชุมชน ผลดี

สร้างกลุ่ม สร้างคน เครือข่าย

หลากหลาย กิจกรรม พื้นที่

ประสาน น้ำใจ ไมตรี

ภาคี หล่อรวม ร่วมใจ

ล้มลุก คลุกคลาน หาญสู้

เรียนรู้ เท็จจริง ยิ่งใหญ่

แม้ร้อน หนาวฝน ทนไป

เพียงให้ ชุ่มน้ำ ฉ่ำตา

วันนี้ พิสูจน์ มรรคผล

ชุมชน พูนเพิ่ม เสริมค่า

ชายฝั่ง สวยล้ำ นำพา

พัฒนา หลอมรัก มากมาย

น้ำเวฬุ ท่องเที่ยว เลี้ยวเลาะ

งามเหมาะ สินค้า ของขาย

หิ่งห้อย พร้อยแสง พริ้งพราย

เมืองจันท์ กำจาย กำจร

บางตะบูน อุ่นใจ ได้ป่า

สัตว์น้ำ ล้ำค่า คราก่อน

สมุทร-สงคราม กำธร

เพชรบุรี กระฉ่อน ชื่อไกล

บ้านดอน  ชายฝั่ง ฟื้นฟู

กุ้งปู หอยปลา อาศัย

เศรษฐกิจ-พอเพียง เคียงใจ

สุราษฎร์ฯ สดใส สำราญ

ปากน้ำ เลี้ยงปู ปลูกไม้

หันใช้ ปัญญา ภูมิบ้าน

คนอยู่ คู่คลอง ชื่นบาน

กระบี่ ตระการ งามตา

ปะเหลียน งามป่า น่าชม

อุดม สมบูรณ์ คุณค่า

สมุนไพร สัตว์น้ำ นานา

ถิ่นตรัง ตรึงตรา ร่มเย็น

ชุมชน เข้มแข็ง แห่งใด

ชุ่มน้ำ ฉ่ำใจ ได้เห็น

ภาคี ร่วมทำ ย้ำเป็น

ชายเลน ยั่งยืน  ชื่นทรวง

 

ครูนิด วน.43


ที่มา รำลึกถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่ว2546-255ในพื้นที่ป่าชายเลน 5 แห่ง ได้แก่ ปากแม่น้ำเวฬุ จ.จันทบุรี  ปากน้ำบางตะบูน จ.สมุทรสงครามและเพชรบุรี อ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี  ปากน้ำกระบี่ จ.กระบี่  และลุ่มน้ำปะเหลียน จ.ตรัง

 


Last updated: 2012-05-19 19:24:18


@ ชุ่มน้ำ ฉ่ำใจ
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ชุ่มน้ำ ฉ่ำใจ
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,230

Your IP-Address: 35.172.230.154/ Users: 
1,229