คิดดี พูดดี ทำดี สิ่งที่ดี ๆ จะเกิดขึ้นแก่เรา
 
     
 
ป่าไม้ใจ"เขียวทอง"
ผ่านอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ มสธ.ไปอีก 1 รุ่น ก็ได้แต่เห็นใจหนุ่มลูกศิษย์ ...ป่าไม้ใจ"เขียวทอง"... ที่ยังคงรอคอยความเมตตาจากสาวสาขาวิชาอื่น(อีกเช่นเคย)...
 

.อยู่ป่าพิทักษ์ไพร เรียนป่าไม้ มสธ.
ตำรามากจริงหนอ เกือบทดท้อทิ้งหลายที

.อยากมีปริญญา เพิ่มคุณค่าของชีวี
ทุ่มไปอยู่หลายปี  สิ้นเทอมนี้น่ามีชัย

.ได้เข้าอบรมเข้ม  แสนเกษมปรีดิ์เปรมใจ
เกือบแล้วอีกไม่ไกล  สำเร็จได้ที่ใฝ่หา

.พบสาวการจัดการ ทรวดทรงปานเป็นดารา
เปิดแมสก์เผยโฉมหน้า เปรียบนางฟ้ามาให้ชม

.เผลอมองจ้องสบตา นวลยิ้มมาพาใจข่ม
เขินอายในอารมณ์  แทบเป็นลมรีบก้มหน้า

.อยากอ้อนอ่อนเชิงนัก  หวังรู้จักแต่ไม่กล้า
ฝากกลอนวอนเมตตา  เวทนาหนุ่มป่าไม้

.หากเธอยังไร้คู่  ขอชวนอยู่เป็นศรีไพร
พร้อมเฝ้าคอยเอาใจ  ทาสรับใช้ในชีวี

.ยามร้อนพัดวีให้  หากหนาวไปไออุ่นมี
คืนค่ำฉ่ำฤดี  สู่เป้าที่เราสมปอง

.เตรียมไว้ให้ลูกเชียว  ชายชื่อ"เขียว"หญิงชื่อ"ทอง"
ส่งเรียนเพียรปรองดอง  ครอบครัวของ มสธ.

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.com

หมายเหตุ "เขียวทอง"เป็นชื่อเรียก มสธ.ในอีกนามหนึ่ง โดย"เขียว"เป็นสีประจำวันพุธ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ซึ่งมีพระนามเดิมว่ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา ที่ได้รับพระราชทานนามมาเป็นชื่อมหาวิทยาลัย  ส่วน"ทอง"เป็นสีแห่งความเป็นศิริมงคลในความเชื่อของคนไทยโดยทั่วไป

แรงดลใจ: ช่วง 1-5 ธันวาคม 2565 ได้รับมอบหมายจาก มสธ.ให้เป็นหัวหน้าวิทยากร ในการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพของ 3 สาขาวิชา คือ ศิลปศาสตร์ วิทยาการจัดการ และเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ซึ่งมีว่าที่บัณฑิตเกือบ 420 คน จาก 9 หลักสูตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มสธ. ซึ่งแม้อยู่ในช่วงที่ประกาศว่าโรคโควิดเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว แต่ทั้งคณาจารย์และผู้เข้าอบรมต่างยังคงระมัดระวังการแพร่ระบาดและการติดเชื้อกันอย่างเต็มที่ โดยมีการออกมาตรการบางด้านมาใช้เป็นการเฉพาะ ที่ทำให้กระทบน้อยที่สุดต่ออรรถรสของการอบรมเข้มในภาวะปกติ ทั้งนี้มีชื่อรุ่นว่า "สืบสานพุ่มข้าวบิณฑ์ 65" ส่วนคติพจน์ที่ได้รับการชื่นชอบมากที่สุดคือ "คุณธรรมนำจิตใจ ศิษย์สุโขทัยได้สืบสาน พระปกเกล้าคุ้มภัยพาล รุ่นสืบสาน พุ่มข้าวบิณฑ์ ถิ่นเขียวทอง"

ในการอบรมเข้มครั้งนี้มีหลักสูตรการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมร่วมอยู่ด้วย โดยมีว่าที่บัณฑิตจำนวนเพียง 49 คน นับว่าน้อยลงกว่าในอดีต และมีแนวโน้มว่าอาจลดลงไปอีก สร้างความน่าใจหายเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีตที่เคยเปิดสอนในช่วงแรก ซึ่งก็ต้องทำใจด้วยเป็นตามคำพระที่ว่า"กัมมุนา วัตตตีโลโก" อันสืบเนื่องมาจากหลายสาเหตุ โดยที่สถาบันการศึกษาทั่วไป(ยกเว้นที่เป็นกลุ่มยักษ์ใหญ่) ต่างได้รับผลกระทบในทำนองเดียวกันเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) ที่มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง"คาร์บอนเครดิตในภาคป่าไม้"ได้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

เห็นบรรดาว่าที่บัณฑิตชาวป่าไม้แล้ว ให้คิดถึงบทบาทที่เคยเป็นวิทยากรประจำกลุ่มในการอบรมเข้มที่ มสธ.เป็นอย่างมาก นานกว่า 30 ปี ที่ได้ทำหน้าที่นี้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในทุกครั้ง โดยหวังว่าบรรดาลูกศิษย์คงได้นำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กันบ้าง ทั้งนี้มีหลายคนที่ยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่ โดยยังคงทรงจำพฤติกรรมของบางคนที่ออกเปิ่นๆในเรื่องการปิ๊งสาวชาวเมืองของต่างสาขาวิชา ซึ่งบางคนได้เปิดเผยให้ฟังบ้างหากมีโอกาสสนทนากันอย่างใกล้ชิด แม้รุ่นนี้ก็ยังมีที่เลียบๆเคียงๆมาให้เห็นความใน ได้แต่เข้าใจและเห็นใจชาวป่าไม้ที่มักมีจุดอ่อนในเรื่องนี้ ก็คงต้องว่ากันไปตามยถากรรม

ทั้งนี้ในวันสุดท้ายได้ฝากสายสัมพันธ์กับว่าที่บัณฑิตทุกคนของรุ่นนี้ไว้ว่า

.ขอ"สืบสานพุ่มข้าวบิณฑ์ 65"เรา
หายโศกเศร้าสิ้นทุกข์พบสุขสันต์
ให้สำเร็จการศึกษาค่าอนันต์
รอพบกันวันเธอรับปริญญา


Last updated: 2022-12-05 16:03:25


@ ป่าไม้ใจ"เขียวทอง"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ป่าไม้ใจ"เขียวทอง"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
64

Your IP-Address: 35.172.230.154/ Users: 
63