กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
ไม่โกรธถ้าใครคิดถึงเราในทางที่ไม่ดีจงคิดว่าจะทำอะไรให้เขาคิดถึงเราในทางที่ดี
 
     
 
เกษียณกาล"กัลยาณี"
รู้สึกเสียดายที่ มสธ. ต้องขาดผู้มีค่านิยมที่ดีต่อองค์กรไปอีกคน เมื่อถึงคราว ...เกษียณกาล"กัลยาณี"... บุคลากรที่มีคุณภาพของสำนักทะเบียนและวัดผล ...
 

.เกษียณกาล"กัลยาณี อินทรศักดิ์"
หวนตระหนักสันพันธ์เคยสานก่อ
ระลึกมั่นสรรค์สร้าง มสธ.
ร่วมถักทอต่อเส้นทางก้าวย่างกัน

.สี่สิบปีที่กลมเกลียวชาวเขียวทอง
พี่เพื่อนน้องเคียงครองไว้ร่วมใจมั่น
คราวเริ่มต้นทนลำบากยากรำพัน
สิ่งกดดันฝันแหล่งดีที่ทำงาน

.นานหลายปีที่ทนรอจดจ่อใจ
จนมาถึงซึ่งหลักชัยในถิ่นฐาน
คู่ปากเกร็ดบางพูดสุดชื่นบาน
งามตระการเกียรติเมืองนนท์จนวันนี้

.ร่วมสำนักทะเบียนและวัดผล
แต่เเรกต้นจนผูกพันอันล้นปรี่
เรียนรู้งานด้วยจงรักทั้งภักดี
ทำหน้าที่ด้วยสัตย์ซื่อถือสุจริต

."ทำทุกอย่างและทุกวันอย่างจริงใจ"
คติพจน์ยึดถือไว้ใช้เคียงจิต
รับผิดชอบทำคิดดีสุดชีวิต
ยอมอุทิศสร้างสรรค์งานเรื่อยมา

.เป็นที่พึ่งอันพึงใจในลูกน้อง
ใครขุ่นข้องช่วยกันแก้ปัญหา
เทิดองค์กรเสริมให้ใฝ่ศรัทธา
เกื้อหนุนไปได้ก้าวหน้าสถาพร

.คนสุพรรณฯย่านเดิมบางนางบวชนี้
สร้างความดีล้นเหลือเพื่อสามศร
คราถึงยามที่อำลาแสนอาวรณ์
ได้โปรดย้อนเยือนหาอย่าลืมกัน

.กราบขอพรพระปกเกล้าฯเฝ้าปกปัก
"กัลยาณี อินทรศักดิ์"มากสุขสันต์
กาลเกษียณก่อเกษมเอมอนันต์
มีคืนวันอันแจ่มใสไปตราบนาน

.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ.

(ครูนิด วนศาสตร์ ร้อยคำ)

แรงดลใจ: สิ้นปีงบประมาณ 2565 นี้ "คุณเปี๊ยก: กัลยาณี อินทรศักดิ์" ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องอำลาชีวิตการทำงานราชการที่ มสธ. หลังจากที่ได้อุทิศตัวให้กับการทำงานให้ที่น่ี่มากว่า 40 ปี ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัดสำนักทะเบียนและวัดผล อันเป็นหน่วยงานเดียวที่ได้ปฏิบัติงานอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นบรรจุจนเกษียณอายุราชการ จึงค่อนข้างมีความผูกพันกับหน่วยงานและบุคลากรที่นี่เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุที่เป็นคนที่ตั้งใจทำงานและมีจิตใจที่ดี เพื่อนร่วมงานต่างให้ความรักและนับถือ ทั้งยังรู้สึกเสียดายและอาลัยกันเป็นอย่างมาก

โดยส่วนตัวแล้วก็คุ้นเคยกับ"คุณเปี๊ยก"เธอมากทีเดียว โดยที่เมื่อหลายปีก่อนมักพบกันบ่อยครั้งที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ด้วยต้องพาแม่ไปหาหมอ ขณะที่เธอพา(หลวง)พ่อที่อยู่ในสมณะเพศไปหาหมอเช่นเดียวกัน ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีในความกตัญญูที่เธอแสดงออก นอกจากนี้ยังเคยร่วมทำกิจกรรมกันอีกในบางด้านจนกล้าออกปากไหว้วานกัน จึงหลายครั้งได้ขอความช่วยเหลืองานในบางด้านที่เกี่ยวข้องสำนักทะเบียนและวัดผล ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจนงานลุล่วงไปได้ด้วยดี กับทั้งยังได้มีโอกาสคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นของเธอเป็นผลพวงตามมา

ชอบคติประจำใจของเธอที่ว่า "ทำทุกอย่างและทุกวันอย่างจริงใจ" อันแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่ทุ่มเทการทำงานให้ มสธ.เป็นอย่างมาก อันเป็นจุดเด่นของชาว มสธ.ในยุคเริ่มต้นก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่มักผูกพันและมีค่านิยมที่ดีต่อองค์กรมาก อาจเป็นเพราะขณะนั้นต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคหลายประการ จนบุคลากรทุกระดับต้องร่วมมือกันทำงานที่หนักและเหน็ดเหนื่อยอย่างแท้จริง กว่ามาลงตัวในการตั้งถิ่นฐานที่บางพูดนี้ต้องใช้เวลานานหลายปีทีเดียว ก็หวังว่าเธอคงได้พักผ่อนหาความสุขให้ชีวิต และกลับมาเยี่ยมเยียนชาวเขียวทองเราบ้างตามโอกาสอำนวย


Last updated: 2022-10-02 18:23:00


@ เกษียณกาล"กัลยาณี"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ เกษียณกาล"กัลยาณี"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
95

Your IP-Address: 35.172.230.154/ Users: 
94