ความรู้ไม่ใช่อยู่เฉพาะในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยแต่อยู่ทั่วทุกแห่งที่ไป ทุกคนที่เราพบ ขึ้นอยู่ที่เราจะยอมรับ นำมาคิดและเก็บได้มากน้อยแค่ไหน
 
     
 
รัก"ลูกหมู:กลิ่นอุดม"
พรรคพวกที่เคยทำงานร่วมกันที่กองแผนงานและสถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. เป็นเวลาหลายปี ต่างรู้สึก...รัก"ลูกหมู:กลิ่นอุดม"... ทั้งนี้ขออวยพรให้มีความสุขในชีวิตหลังการเกษียณอายุราชการที่ยาวนานเกือบ 42 ปี...
 

.คือ"ลูกหมู:กลิ่นอุดม รุ่งเจริญ"
สู่ทางเดินปรีดิ์เปรมเกษมศานต์
เกษียณปีปฏิบัติราชการ
พ้นพงหนามอำลางานชื่นบานนัก

.นานเกือบสี่สิบสองปีที่ล่วงไป
ทุ่มเทให้มากล้นผลประจักษ์
เพื่อเขียวทองเรืองรองไปด้วยใฝ่ภักดิ์
ด้วยตระหนักให้มั่นคงยืนยงไป

.ผูกพันนักเพื่อนพี่น้องกองแผนงาน
อยู่แสนนานสมานสมัครทุ่มรักให้
อีกวิจัยสถาบันสัมพันธ์ใจ
ผลยิ่งใหญ่สามัคคีที่เกลียวกลม

.มุ่งพลังทั้งกายใจในทุกด้าน
สร้างสรรค์งานทำไปให้เหมาะสม
บริการงานด้วยใจใฝ่นิยม
คนชื่นชมทั่วกันกล่าวขานมา

.วิริยะอุตสาหะประพฤติดี
เอื้ออารีมีน้ำใจไปถ้วนหน้า
ยึดซื่อสัตย์สุจริตจิตเมตตา
หวังพวกพ้องเพื่อนยาสถาพร

.สมถะความเป็นอยู่รู้กินใช้
มุ่งครอบครัวมั่นคงไปไร้เดือดร้อน
สุ่งลูกมีการศึกษาด้วยอาวรณ์
ได้อาทรทำงานไปให้สมจิต

.ด้วยความดีที่มากล้นคนแม่กลอง
ขอเรืองรองพบสิ่งดีพรหมลิขิต
ตอบแทนคุณเคยทำไปในชีวิต
กับญาติมิตรคนชิดใกล้สมใจปอง

.พระปกเกล้าฯคุ้ม"ลูกหมู:กลิ่นอุดม"
ให้สุขสมทั้งกายใจไร้เศร้าหมอง
โอกาสดีได้มาเชียวถิ่นเขียวทอง
พี่เพื่อนน้องคอยท่ากลับมาเยือน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ.

(ครูนิด  วนศาสตร์ ร้อยคำ กันย์ 2565)

แรงดลใจ: สิ้นกันยายน 2565 นี้ "ลูกหมู:กลิ่นอุดม รุ่งเจริญ" เป็นคนหนึ่งในกว่าร้อยคนของบุคลากร มสธ. ที่ถึงเส้นในชีวิตราชการอันยาวนาน โดยรับใช้ในชีวิตการงานของที่นี่เป็นเวลาถึง 41 ปี 11 เดือน 21 วัน นับว่าหาได้น้อยคนที่มีเวลาราชการมากเช่นนี้ โดยชีวิตการทำงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่กองแผนงาน ในตำแหน่งสุดท้ายก็คือผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงานพิเศษ ซึ่งเจ้าตัวมีความรู้สึกผูกพันกับเพื่อนร่วมงานในรั้วเขียวทองเป็นอย่างมาก

คุ้นเคยกับ"ลูกหมู"ในช่วงปี พ.ศ.2549-2554 ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องจากในช่วงนั้นมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้งานวิจัยอยู่ร่วมกันเป็นหลักแหล่ง อันน่าก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน จึงโอนย้ายงานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน ที่"ลูกหมู"ปฏิบัติงานอยู่มาสังกัดในสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยที่ทราบว่าเป็นคนที่มีบ้านเกิดที่แม่กลองเหมือนกัน เลยทำให้ค่อนข้างสนิทสนมกันได้ง่าย ซึ่งก็ได้ช่วยกันสร้างสรรค์งานด้านการวิจัยจนมีผลงานมากมาย

หลังจากหมดภารกิจการบริหารงานที่สถาบันวิจัยและพัฒนา แล้วกลับมาปฏิบัติงานที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ในปลายปี พ.ศ.2554 ก็ยังพบปะและแลกเปลี่ยนสารทุกข์สุขดิบกันเป็นระยะๆใน มสธ. เพราะ"ลูกหมู"มักเอาผลผลิตจากสวนของตัวเองที่แม่กลองมาจำหน่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะพร้าวอ่อนที่มีคนนิยมกันมาก นับว่าเป็นคนที่ออกไปในแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถสร้างฐานะและส่งเสียให้ลูก 2 คนมีการศึกษาที่ดีที่น่าชมเชยมาก

จากข้อมูลที่เพื่อนร่วมงานใน มสธ.สรุปถึง"ลูกหมู"ในหนังสือประกอบการจัดงานเกษียณของมหาวิทยาลัย ที่น่าสนใจว่า "มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจต่อผู้อื่น มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ ทุ่มเททั้งแรงกายใจ ใส่ใจในงานทุกชิ้นที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเป้าหมายที่หน่วยงานกำหนดไว้" ซึ่งก็น่าเป็นสิ่งที่การันตีว่าชีวิตหลังถึงเส้นชัยของ"ลูกหมู"จะประสบความสุขตามที่มุ่งหวังอย่างแน่นอน


Last updated: 2022-10-01 13:13:57


@ รัก"ลูกหมู:กลิ่นอุดม"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ รัก"ลูกหมู:กลิ่นอุดม"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
252

Your IP-Address: 18.207.160.97/ Users: 
251