รักคนอื่นถ้าอยากให้คนอื่นรักเรา
 
     
 
อาลัยเธอ"ดร.จิ๋ม"
ได้รับข่าวเศร้าในการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ จึงขอร่วม... อาลัยเธอ"ดร.จิ๋ม"... เพื่อนร่วมงานเก่าของชาว ส.วพ. ที่ มสธ....
 

.ขออำลา"ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ"
มาด่วนลับดับชีวิตพาจิตเศร้า
"ดร.จิ๋ม"เคยกันเองคนเก่งเรา
คราครั้งเก่าคราวช่วยกันสรรค์"เขียวทอง"

.เป็นกำลังสำคัญผลักดันงาน
ในหลากด้านกันอยู่หมู่พี่น้อง
การศึกษาทางไกลหมายเรืองรอง
ชื่อเกริกก้องก้าวหน้าขจรไกล

.เชี่ยววิจัยด้านจิตวิทยา
หมั่นค้นคว้านวัตกรรมความรู้ใหม่
ปลุกปั้นคนจนสร้างงานสืบสานไป
ประยุกต์ใช้ได้เกิดค่าสารพัน

."การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์-
ตามแนวคิดพุทธศาสน์"มุ่งมาดมั่น
สร้างผลงานการวิจัยให้ลือลั่น
คนยอมรับนับถือกันตราบวันนี้

.สำเร็จงานการรังสรรค์ "มสธ."
มุ่งมั่นต่อ "มทร."ก่อศักดิ์ศรี
เป็นอาจารย์ทุ่มจิตหวังศิษย์ดี
การงานมีช่วยสังคมอุดมชัย

.ด้วยสร้างคนก่อผลงานอันเชิดชู
ก้าวเป็นผู้อำนวยการมุ่งงานให้
ราชมงคลตะวันออกงอกงามไป
ปวงผู้ใหญ่จนผู้น้อยพลอยศรัทธา

.รักครอบครัวช่วยองค์กรอาทรเหลือ
คอยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ล้นคนมากหน้า
เพื่อส่วนรวมร่วมน้ำใจให้เรื่อยมา
ปรารถนาคนชิดใกล้ได้สมปอง

.โควิดพรากจากไปก่อนวัยควร
พาคร่ำครวญคนคลุกคลีญาติพี่น้อง
มวลหมู่มิตรเพื่อนเก่าชาว"เขียวทอง"
อีกพวกพ้องผองศิษย์จิตอาลัย

.ขอวิญญาณ"ดร.จิ๋ม"อิ่มเอิบสุข
นิราศทุกข์ด้วยกรรมดีที่สร้างไว้
จงสถิตทิพย์วิมานสวรรค์ไกล
เกิดชาติใหม่วิจัยกันสรรค์สังคม

.(อดีต)ชาวสถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ.(2545-2554)

(ครูนิด วนศาสตร์ ร้อยคำ 25 สิงหาคม 2565)

แรงดลใจ: ตอนบ่ายของ 23 ส.ค.2565 รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน เพื่อนร่วมงานชาวเขียวทอง(มสธ.) โทรถามข่าวคราวของ "ดร.จิ๋ม:ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ(ทัดดาว บุญปาล)" ที่คุ้นเคยกันด้วยทราบข่าวร้าย จึงพยายามหารายละเอียดเพิ่มเติมจากเพื่อนร่วมงานเก่าที่ ส.วพ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. ซึ่งได้ข้อมูลตรงกัน ก็คือ "ดร.จิ๋ม"เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดที่ส่งผลร้ายแรงมากเพราะสภาพร่างกายอ่อนแอ อันสืบเนื่องจากโรคมะเร็งที่คุกคามมาหลายปี ทั้งที่ได้พยายามทำการรักษามาหลายปีแล้ว โดยเจ้าภาพตั้งศพเพื่อสวดพระอภิธรรมที่วัดภคินีนาถวรวิหาร บางพลัด กรุงเทพฯกำหนดฌาปนกิจในวันที่ 28 ส.ค.2565 เวลา 14.00 น.

นับว่าโชคดีที่ได้มีโอกาสรู้จักและร่วมงานกับ"ดร.จิ๋ม"เป็นเวลาเกือบ 9 ปีในช่วง พ.ศ.2545-2554 ที่ ส.วพ. ในคราวที่ได้รับมอบหมายให้มาบริหารงานที่หน่วยงานนี้ ต้องยอมรับว่า"ดร.จิ๋ม"มีความรูัและศักยภาพการวิจัยทางสังคมศาสตร์รวมทั้งการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลแง่มุมต่างๆเป็นอย่างดี กับทั้งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยผลักดันและสร้างสรรค์การบริหารงานวิจัยให้ตอบสนองพันธกิจและนโยบายของ มสธ.ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด          โดยการเเลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับหลายหน่วยงานทางด้านการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ จึงมีผลงานมากมายที่พวกเราผู้เคยร่วมงานกันได้ทิ้งร่องรอยไว้และกล่าวขวัญมาจนทุกวันนี้

สิ่งหนึ่งที่ประทับใจ"ดร.จิ๋ม"มากที่สุดซึ่งอยู่ในความทรงจำมาตลอด ก็คือ ในปี พ.ศ.2553 ได้รับการมอบหมายงานจากท่าน ศ.ดร.นิวัติ เรืองพานิช นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ในขณะนั้น ให้ทำการวิจัยเรื่อง"ความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านป่าไม้ต่อผลกระทบจากการแบ่งส่วนราชการด้านงานป่าไม้ของชาติออกเป็น 3 กรม" ด้วยต้องการให้หน่วยงานกลางดำเนินการ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก"ดร.จิ๋ม"และ"คุณทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์" เพื่อนร่วมงานที่ ส.วพ.ช่วยดำเนินการจนแล้วเสร็จโดยไม่เรียกร้องผลตอบแทน ผลจากงานวิจัยเรื่องนี้ส่วนหนึ่ง ช่วยผลักดันให้ ครม.มีมติเมื่อ 10 ก.ค.2555 ในการรวมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับกรมป่าไม้ เพียงแต่จนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีความก้าวหน้าแต่ประการใด

"ดร.จิ๋ม"โอนย้ายจาก มสธ.ไปเป็นอาจารย์ที่ มทร.: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อ ปี พ.ศ.2554 จนมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย ซึ่งได้มีความก้าวหน้าในชีวิตราชการเป็นอย่างมาก ด้วยมีความสามารถและประสบการณ์ด้านการวิจัยที่โดดเด่น จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของ มทร.แห่งนี้อีกด้วย ทั้งนี้ได้สร้างผลงานไว้อย่างเด่นชัดจนเป็นที่ประจักษ์ เพราะเคยได้รับเชิญจาก"ดร.จิ๋ม" ในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกันหลายครั้ง ทราบข่าวร้ายของ"ดร.จิ๋ม"จึงขอร่วมอาลัยด้วยบทกลอนนี้ในนามของชาวศิษย์เก่าชาว ส.วพ. ซึ่งต้องขอบคุณสมาชิกที่ร่วมให้ข้อมูลทั้งพี่อรุณ ภูพิชญ์นันท์ คุณทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ คุณภาวัน ภูวจรูญกุล คุณพรอนงค์ โตแหยม คุณศิริลักษณ๋ สวัสดีวงษา และคุณกาญจนา ยี่รงค์


Last updated: 2022-08-26 19:01:24


@ อาลัยเธอ"ดร.จิ๋ม"
 


 
     
สมศักดิ์ พิริยโยธา         [1/16767]...xxx.120.247.1 2022-08-27 16:34:01
    รู้สึกตกใจและเสียใจต่อการจากไปอย่างกระทันหันของ ดร จิ๋ม คนดีของสังคม ที่มีความมุ่งมั่นความสำเร็จต่อการทำงานที่รับผิดชอบ มีคุณธรรม และมีน้ำใจที่ดีงามต่อทุกคนที่อยู่รอบกาย ขอแสดงความอาลัยอย่างยิ่งต่อ การจากไปของดรจิ๋ม ขอให้ไปสู่สุขคติ ชั้นฟ้า

สมศักดิ์ พิริยโยธา         [2/16766]...xxx.120.247.1 2022-08-27 16:33:55
    รู้สึกตกใจและเสียใจต่อการจากไปอย่างกระทันหันของ ดร จิ๋ม คนดีของสังคม ที่มีความมุ่งมั่นความสำเร็จต่อการทำงานที่รับผิดชอบ มีคุณธรรม และมีน้ำใจที่ดีงามต่อทุกคนที่อยู่รอบกาย ขอแสดงความอาลัยอย่างยิ่งต่อ การจากไปของดรจิ๋ม ขอให้ไปสู่สุขคติ ชั้นฟ้า

สมศักดิ์ พิริยโยธา         [3/16765]...xxx.120.247.1 2022-08-27 16:33:49
    รู้สึกตกใจและเสียใจต่อการจากไปอย่างกระทันหันของ ดร จิ๋ม คนดีของสังคม ที่มีความมุ่งมั่นความสำเร็จต่อการทำงานที่รับผิดชอบ มีคุณธรรม และมีน้ำใจที่ดีงามต่อทุกคนที่อยู่รอบกาย ขอแสดงความอาลัยอย่างยิ่งต่อ การจากไปของดรจิ๋ม ขอให้ไปสู่สุขคติ ชั้นฟ้า

 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
131

Your IP-Address: 3.236.65.63/ Users: 
128