เมื่อคิดว่าตนฉลาด จงเอาความฉลาดไปทำบุญ
 
     
 
"ป่ารุกคน"
ฟันธงไปเลยว่าการให้มีพื้นที่ป่าอย่างน้อย 40%ของพื้นที่ประเทศ ต้องดำเนินการให้ ..."ป่ารุกคน"... โดยมีการส่งเสริมเอกชนให้ปลูกป่าเศรษฐกิจแบบครบวงจรอย่างจริงจังเสียที...
 

.คนเคยบุกรุกกันนานเพียงไหน
มาร่วมจิตคิด-ทำใหม่ให้เกิดผล
เปลี่ยนกลับให้พื้นที่ป่ารุกหาคน
ดีเลิศล้นในหลายด้านช่วยกันไป

.ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ
พาถูกทิศต้องทางสร้างแจ่มใส
ด้วยทั่วโลกหลายแดนขาดแคลนไม้
แม้เมืองไทยได้ปิดป่ามาแสนนาน

.เอกชนมีที่ดินเป็นสินทรัพย์
คณานับรวมมามหาศาล
ใช้ปลูกพืชทางเกษตรหลายเขตการ
น่าสงสารรายได้น้อยกระจ้อยนัก

.ที่รกร้างว่างเปล่าเหล่าคนรวย
ปลูกมะพร้าวมะนาวกล้วยด้วยประจักษ์
หลบภาษีอัตราใหม่แพงตายชัก
แล้วก็มักปล่อยทิ้งไปไม่ดูแล

.ทั้งรวยจนหลายคนนักอยากปลูกป่า
เพียงเกรงว่าคราวตัดไม้ให้ยากแท้
ด้วยไม่รู้เรื่องกฎหมายได้มีแก้
หมดข้อแม้ไม้หวงห้ามตามที่เคย

.อีกปลูกป่ากว่าตัดได้ให้นานนัก
ตลาดไม้ให้ตระหนักยากเหลือเอ่ย
ทั้งราคาเป็นอย่างไรไม่รู้เลย
นิจจาเอ๋ยขายไม่ได้ทำไงดี

.การส่งเสริมปลูกป่าน่าทบทวน
ให้เร่งด่วนคิด-ทำไปให้ถูกที่
ครบวงจรเชื่อมโยงกันทุกด้านมี
เพื่อนน้องพี่ชาวป่าไม้หมายช่วยกัน

.คนเคยบุกรุกป่ามานานนัก
ถึงคราวหักมุมไปให้ผกผัน
ส่งเสริมป่าให้บุกรุกคนพลัน
จะถึงวันคืนมาป่าเต็มเมือง

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ: จากประสบการณ์ทั้งที่เคยเรียน ทำงาน สอนหนังสือและวิจัยทางด้านป่าไม้มากว่า 40 ปี กล้าฟันธงได้เลยว่า การที่ประเทศไทยเราจะมีพื้นที่ป่าไม้ได้อย่างน้อย 40% ของพื้นที่ประเทศตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติได้นั้น ต้องมีการส่งเสริมให้เอกชนทำการปลูกป่าเศรษฐกิจที่ครบวงจรอย่างจริงจัง มิใช่ทำตามยถากรรมเหมือนที่ผ่านมาในอดีต โดยที่หน่วยงานภาครัฐ ทั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต้องเน้นการดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างเข้มข้น ไม่ให้ถูกบุกรุกเพิ่มเติม รวมทั้งต้องฟื้นฟูพื้นที่ที่ป่ามีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนมาอุดมสมบูรณ์โดยเร็วพลัน

สาเหตุที่มั่นใจในการปลูกภาคเอกชน ก็เพราะตั้งแต่เกิดมาได้พบว่าชาวบ้านของตำบลยี่สารอันเป็นบ้านเกิด ได้มีการปลูกสร้างสวนป่าไม้โกงกางใบเล็กเพื่อนำมาเผาถ่านขายนั้น ได้มีการจัดการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนของสวนป่าได้เป็นอย่างดีมากว่า 100 ปีแล้ว กับทั้งในปี พ.ศ.2540 เคยไปศึกษาดูงานที่ด้านป่าไม้ประเทศฟินแลนด์เป็นเวลา 4 เดือน ก็พบว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าประมาณ 70% ของพื้นที่ประเทศทีเดียว โดยที่ส่วนใหญ่เป็นป่าของภาคเอกชนที่ทีการจัดการเป็นอย่างดี แม้ต้องรอคอยรอบตัดฟันไม้ที่ปลูกซึ่งมีอายุราว 80-90 ปีก็ตาม นอกจากนี้เคยมีประสบการณ์ทำงานด้านสวนป่าของกรมป่าไม้ช่วงปี พ.ศ.2524-2529 ที่พบจุดอ่อนอย่างมากมายของภาครัฐอีกด้วย แต่ขอรักษามารยาทไม่กล่าวถึง ณ ที่นี้

การปลูกสร้างสวนป่าภาครัฐของเรา ที่พอยอบรับในผลงานได้ก็คือการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ อ.อ.ป. ซึ่งแม้ประสบผลสำเร็จได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังคงมีข้อจำกัดและปัญหาอุปสรรคในบางด้านที่ยากต่อการขยายการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ส่วนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่มีทั้งหมดนั้น น่าสรุปได้ว่าควรยุติบทบาททางด้านการปลูกป่าเศรษฐกิจดีกว่า ควรเปิดโอกาสให้เอกชนทั้งรายย่อยและรายใหญ่ รวมทั้งชุมชนที่มีศักยภาพเพียงพอได้ดำเนินการแทน อันจะทำให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแน่นอน


Last updated: 2022-07-10 19:47:12


@ "ป่ารุกคน"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ "ป่ารุกคน"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
295

Your IP-Address: 3.237.31.191/ Users: 
292