จงมองผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถอยู่เสมอจงหาความสามารถของเขาให้พบ
 
     
 
คือหวัง"วนศาสตร์"
24 มิ.ย.2565 ปฐมนิเทศน้องใหม่ วน.88(KU.82) 341 คน ในฐานะรุ่นพี่ขอร่วมแสดงความยินดี ...คือหวัง"วนศาสตร์"... ในการร่วมอุดมการณ์เพื่ออนุรักษ์และสร้างสรรค์ทรัพยากรป่าไม้ให้ประเทศชาติต่อไป...
 

.คราวสายฝนโปรยปรายใสสะอาด
"วนศาสตร์"ยิ้มแย้มอย่างแจ่มใส
ถิ่นคณะพาแช่มชื่นเริงรื่นใจ
ถึงวันมีนิสิตใหม่ใฝ่รอมา

."สัก""นนทรี"ชื่นใจใกล้"หูกวาง"
"คูน""ขานาง""สะคู้"เป็นเช่น"ยอป่า"
"พฤกษ์""ประดู่""ยมหิน""กร่าง"ต่างโสภา
"ปออีเก้ง""มะกล่ำ"หว้า"พายินดี

."ขนุน""เลี่ยน""ตะเคียนทอง""แดง"ปองชัย
"อินทนิล""นิโครธ""ไทร""ถ่านไฟผี"
"ตะขบ""รัก"เริงร่า"มะฮอกกานี"
"สารภี""หยี""พิกุล"อบอุ่นใจ

."เหลืองปรีดิยาธร""ขี้หนอน""งิ้ว"
"แคแสด""ติ้ว""โสกน้ำ""มะกล่ำตาไก่"
"ปีบ""พะยอม"พร้อม"พะยูง""ลูกปืนใหญ่"
"สมอไทย""ไกร""มะพูด"สุดปรีดา

."อินทรชิต""โอ๊ค""ชงโค""โพธิ์""สำโรง"
"มะค่าโมง""กระพี้จั่น"เฝ้าฝันหา
"ตูมกาขาว"พราวใจใกล้"ยางนา"
"มะกอกป่า""มะเกลือ"หวังเอื้อชัย

."ธรรมบูชา""มะขามป้อม""กระท่อมหมู"
"มะรุม"คู่"หลุมพอ""ซ้อ""หงอนไก่"
"หางนกยูง""ยางดง""เหรียง""มะไฟ"
"มะแฟน""ไผ่"คล้าย"มะเฟือง"เมลืองตา

."กะหนานปลิง""ตีนเป็ด""ปาล์ม""ดงน้ำ"พลอย
"หมีเหม็น""ข่อย""มังคาก"มากหรรษา
"เชียด""เฉียงพร้านางแอ""แค"ปลื้มมา
"มะยมป่า""มะเดื่อ""ตาเสือ"รัก

."วนศาสตร์"ยามนี้มีน้องใหม่
หมู่พรรณไม้หมายรุ่นพี่ที่ทอถัก
ผูกสัมพันธ์สานกายใจเยื่อใยภักดิ์
สมานสมัครสร้างสรรค์งานป่าไพร

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

หมายเหตุ ในเครื่องหมาย "..." เป็นชื่อพันธุ์ไม้ที่สำรวจพบในคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ  ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดี ผศ.ดร.พสุธา สุนทรห้าว ภาควิชาการจัดการป่าไม้ และ ผศ.ดร.มณฑาทิพย์ โสมมีชัย ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ ที่กรุณารวบรวมและเอื้อเฟื้อข้อมูลให้

แรงดลใจ: การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวนศาสตร์ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ในฐานะประธานของที่ประชุมแจ้งว่าได้มีการกำหนดปฐมนิเทศน้องใหม่ ซึ่งเป็นนิสิตวนศาสตร์ชั้นปีที่ 1 (วน.88 KU.82) ในวันนี้(24 มิถุนายน 2565) ซึ่งก็ทำให้มีความรู้สึกยินดีที่พวกเราชาววนศาสตร์ได้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมสืบสานวิญญาณในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพิ่มอีก 341 คน ได้แต่ตั้งความหวังว่าให้บรรดาน้องใหม่ทั้งหมดนี้สามารถฝ่าฟันชีวิตจนจบการศึกษา ถึงอาจมีที่ออกกลางคันบ้าง ด้วยเหตุผลต่างๆก็ขอให้มีน้อยที่สุด ด้วยป่าไม้ของไทยยังต้องการผู้ร่วมอุดมการณ์อีกจำนวนมากเหลือเกิน

ไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการปฐมนิเทศนิเทศนิสิตคณะวนศาสตร์ครั้งนี้โดยตรง แต่ได้เข้าร่วมทางอ้อมโดยการมอบหนังสืองานวิจัยฉบับพกพา เรื่อง"ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่าไม้ของนายตรี กกกำแหง อดีตอธิบดีกรมป่าไม้" ให้น้องใหม่ทุกคน สืบเนื่องจากมีความหวังให้น้องๆได้เห็นตัวอย่างที่ดีของพี่วนศาสตร์รุ่นที่ 1 ที่ได้มุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงานป่าไม้ด้วยการใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมอย่างดีเลิศ อันสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ทางราชการใช้เป็นกรอบในการทำงานทุกวันนี้ ทั้งนี้หากน้องๆได้นำไปปรับใช้ทั้งในด้านการเรียน การใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดทั้งการทำงานป่าไม้ในอนาคต ก็เชื่อว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป

ยังคงจำบรรยากาศการปฐมนิเทศ การรับน้องใหม่ และการร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับคณาจารย์ เพื่อน พี่และน้องๆในคราวที่เรียนที่คณะวนศาสตร์ ช่วงปี พ.ศ.2520-2524 ได้เป็นอย่างดี แม้เวลาได้ล่วงเลยมากว่า 40 ปีแล้วก็ตาม ต้องกราบขอบพระคุณคณะวนศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ที่นอกจากให้ความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการป่าไม้แล้ว ยังให้บทเรียนชีวิตในด้านต่างๆที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อการสร้างสรรค์งานป่าไม้ รวมทั้งเป็นพื้นฐานต่อการมีครอบครัวที่อบอุ่นมาจนถึงทุกวันนี้ แม้อาจไม่ประสบผลสำเร็จสูงส่งในบางด้านด้วยข้อจำกัดบางประการ แต่ก็มีที่ยืนในสังคมด้วยความภาคภูมิใจตามศักยภาพของเด็กบ้านนอกจากบ้านยี่สาร สมุทรสงครามคนนี้พึงมี


Last updated: 2022-06-24 20:10:45


@ คือหวัง"วนศาสตร์"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ คือหวัง"วนศาสตร์"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
152

Your IP-Address: 3.80.3.57/ Users: 
151